Skoleopplegg

Læring2900SKJELETTET: Dette er fra et av læringstilbudene for elever på første og andre trinn. Her kan barna bli kjent med Jon, Vitensenterets skjelett. Elevene får eksperimentere og forske på hvordan skjelettet er bygd opp og hvordan det virker. Foto: Apeland

Vitensenteret har tilbud til elever på alle klassetrinn i skolen. Aktivitetene spenner over en lang rekke temaer, og er tilrettelagt forskjellige aldre.

Oslo Vitensenter har et variert utvalg av læringstilbud for barnehager til videregående skoler, og arbeider etter en overordnet pedagogisk strategi som tar utgangspunktet i et utforskende læringsprinsipp. Hvert undervisningsopplegg er forankret i konkrete læringsmål hvor naturvitenskaplige og teknologiske prinsipper ligger til grunn.

Noen av aktivitetene er lærerstyrte, mens andre blir gjennomført av ansatte på vitensenteret eller Teknisk museums skoleavdeling. Mange av aktivitetene er utviklet med tanke på at elevene gjennomgår et forarbeid på skolen. Forarbeidet er ment å sette i gang en tankeprosess hos barna, skape forventning, og forberede dem til besøket. Temaene på forarbeidet tas opp igjen i undervisningen på museet. Det er en klar fordel for utbyttet til elevene at de har gjort forarbeid før de kommer på besøk til oss.

På museets skoleavdelings sider finner du bestillingsskjemaer, lærerveiledninger, forslag til forarbeid og oversikt over alle de forskjellige oppleggene.  Sidene er ordnet aldersvis, og er lette å orientere seg på.

Solid forankring

Vitensenteret arbeider etter en overordnet pedagogisk strategi som tar utgangspunktet i et utforskende læringsprinsipp. Hvert undervisningsopplegg er forankret i konkrete læringsmål hvor naturvitenskaplige og teknologiske prinsipper ligger til grunn.

Tilbudene våre tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og i Kunnskapsløftet, men vi ønsker likevel å være et supplerende tilbud til barnehage og skole. Vi ønsker å legge til rette for at barn og unge skal oppdage og lære på egne premisser, ta fysisk del i aktiviteter og dermed oppleve realfagene som engasjerende, morsomme og relevante. Dette kaller vi lekende læring.

Oslo vitensenter fungerer som en integrert del av Norsk Teknisk Museum. Det åpner for et bredere tilbud i vårt møte med publikum. Realfag og teknologi settes i en samfunnsmessig og historisk sammenheng, noe om kan bidra til å styrke opplevelsen av realfagenes relevans. Samtidig kan realfaglig kompetanse og teknologiforståelse styrker den enkeltes forståelse av og deltakelse i samfunnsutvikling og debatt.

Vitensenterets utstillingsområdet bestå av syv temaområder. Innenfor hvert temaområde vil man finne flere interaktive installasjoner til utforskning. Aktiv bruk av installasjonene i vitensenteret vil kunne øke forståelsen for naturvitenskapelige fenomen.

I 2015 ble Teknoteket Makerspace etablert på museet. Her kan elevene eksperimentere selv, og på den måten erfare en rekke fysiske og tekniske prinsipper

 Nordlys900NORDLYS OG MAGNETISME: Fra overtro til forskning og naturvitenskap. Denne omvisningen passer inn i flere læreplansmål i naturfag og er tilrettelagt for elever fra femte til syvende trinn.  Lær om hvordan partikler fra sola skaper nordlys. Se Kristian Birkelands berømte terrella og prøv å lage strøm med en elektromagnet. Foto: Apeland