Energi

energi900
Under et lekent utrykk ligger det et dypt alvor om en av vår tids største utfordringer. Ca. 80% av verdens energiforbruk kommer fra fossile brensler som olje, gass og kull. Det gir store utslipp av klimagasser som fører til globale klimaendringer. Hvordan kan vi kutte utslippene av klimagassene, og hvilke andre alternativ har vi?


Fordyp deg i lek og kunnskap om verdens energiforbruk og eksperimenter med fornybare energikilder.
Interaktive installasjoner du finner innen temaet Energi:


Energihuset - Hva skjer når skyen kommer mellom lyset og solcellepanelet?
Solcellefly - Få flere med deg. Hvordan kan dere samarbeide for å få fart på flyene?
Sykkel

MER – Energi Tivoli