Lys i mørket

lyset900Gjennom dette temaet får du utforske lysets mange sider. Lys gir synlighet, er opphav til fargeopplevelse og grunnlaget for optikken. Eksperimenter med lysets egenskaper, utforsk hvordan synet lar seg forlede av illusjoner og hvordan lys brukes i moderne teknologi og naturvitenskap.
Men innenfor dette temaet vil du ikke bare få utforske lysets mange synlige sider, men også lære at det synlige lyset kun er en liten del av spektre. Utforske og oppdag ved hjelp av lys som befinner seg utenfor vårt synlige spekter. Bruk termosyn, IR og UV for å utforske og se det usynlige!

Interaktive installasjoner du finner innen temaet Lys i mørket:

The invisible Exhibition
Additiv fargeblanding
Hva skjer hvis man blander alle fargene samtidig? Prøv å få grønn, gul eller rød skygge.