Astroamfiet er oppgradert!

Besøk verdensrommet i astroamfiet!

I Astroamfiet kan du i løpet av sekunder bevege deg fra Oslo, ut gjennom vårt solsystem, gjennom vår galakse og videre utover til kanten av det kjente universet, og tilbake!

Med førsteklasses nye laserprosjektorer er opplevelsen nå blitt enda bedre enn tidligere.

Astroamfiet er åpent for publikum i museets åpningstider, med forestillinger til annonserte tider i helger og ferier. Amfiet kan også bestilles for gruppeforestillinger på hverdager, da vil det være stengt for vanlig publikum.

"Reis" ut i universet ved hjelp av avansert datateknologi! Åtte ulike reisemål i rommet venter, og du bestemmer selv hvor du vil dra. Hva med å besøke en romstasjon eller en planet? Fly rundt og zoom inn!

La universet omslutte deg

En halvsirkulær vegg rundt publikum gir en unik opplevelse av å omsluttes av universet. I løpet av sekunder kan man bevege seg fra Oslo, ut gjennom vårt solsystem, gjennom vår galakse og videre utover til kanten av det kjente universet, og tilbake!

I Astroamfiet illustreres størrelser og avstander i verdensrommet, samt fenomener som årstidene, sol- og måneformørkelse og nordlys, på en unik måte.Astro1

Programmet er koplet mot nettet og henter reelle satellittdata om jordkloden. Det kan være befolkningskonsentrasjon, havtemperaturer, avskoging, vulkansk aktivitet osv. Etter hvert som planeter utenfor vårt eget solsystem oppdages (såkalte eksoplaneter) vil disse også automatisk hentes inn i programmet.

Undervisning:

Undervisningsprogrammene som vil bli utviklet vil kunne ta for seg alle deler av lærerplanmålene innenfor astronomi. Ved hjelp av satellittdataene som kan legges på jorden, kan det i tillegg lages programmer som tar for seg klima- og samfunnsrelaterte utfordringer på vår egen planet.

Verdensrommet er et av seks hovedområder i naturfag for første til tiende klassetrinn. Hovedområdet dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass i dette, samt det ytre verdensrom. Forskning og teknologi knyttet til verdensrommet skal også berøres. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fascinasjon.

Lær deg hvordan solsystemet fungerer
Blant kompetansemålene etter 7. trinn heter det at elevene skal kunne:

- Beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan Jorda har blitt til.

- Beskrive en modell for solsystemet og hvordan denne kan forklare observerte fenomener, inkludert dag og natt, månefaser og solas bevegelse over himmelen.

Målgruppen for undervisningen i Astroamfiet vil i første omgang være elever på mellomtrinnet, men siden programmet er så avansert som det er, brukes det andre steder også i undervisning helt opp på universitetsnivå. I Astroamfiet er det tribuneplass til ca. 20 personer. I tillegg er det teppe på gulvet slik at barn kan sette seg. Maksimal kapasitet er på 30-35 personer.

Bestillingsskjema og ytterligere informasjon finner du på skoleavdelingens nettsider.

Rose planetarium ved Natrual History Museum i New York står bak faglig kvalitetssikring av innholdet i programmet. Ved Natural History Museum jobber det også astronomiforskere som faktisk bruker programmet i sin forskning.

Det tekniske systemet som anvendes er UniView som fra kommer fra det svenske firmaet SCISS. Programmet benyttes allerede på mer enn 60 planetarier og vitensentre verden rundt.